BCorp : Croqqer is een gecertificeerde Benefit Corporation | Croqqer.com

BCorp

BCorp

BCorp’s (Benefit Corporations) zijn belangrijk in de transitie naar een nieuwe economie. Omdat zij andere bedrijven inspireren om niet alleen de beste van de wereld te worden. Maar juist het beste voor de wereld te zijn.

Momenteel zijn er meer dan 2.200 gecertificeerde B Corporations. Verdeeld over meer dan 60 industrieën en meer dan 40 landen. Gecertificeerde B Corporations leggen de lat hoog als het gaat om sociale en ecologische impact, transparantie en verantwoordelijkheid.

De standaard voor bedrijfsresultaten zijn alomvattend, diepgaand en transparant. Ze meten de impact van een bedrijf op al haar stakeholders (medewerkers, leveranciers, maatschappij en de omgeving) en benaderen dit vanuit de holistische benadering. Anders dan in traditionele organisaties, voelen gecertificeerde B Corporations zich verplicht om de impact van hun besluiten af te wegen vanuit al haar andere stakeholders.

Visie

Croqqer B CorpDe visie van Croqqer : verhogen van leefplezier door buurtgenoten te verbinden. Technology Connects en Humanity UnitesCroqqer is gecertificeerd als een BCorp.  Het gaat ons hierbij om de mindset van waaruit de Croqqer doelstellingen worden opgesteld. Namelijk vanuit de alomvattende gedachte: het beste voor de wereld zijn en bewust voor de impact op maatschappij en milieu.

 • Croqqer Best of the World: Nominatie door Be the Change
 • Croqqer Italia is een Societa Benefit: Italiaans deelplatform een van de eerste ‘Sociata Benefits’ in Europa

Laten we de impact onderbouwen met een paar voorbeelden:

Burgerschapzin

1. Sociale impact door verhoging sociale cohesie:

Croqqer, Thuisafgehaald, Peerby en Snappcar zijn doorgemeten door Trueprice in opdracht van Achmea op de volgende aspecten:

 • verlaging zorg kosten doordat mensen langer thuis kunnen wonen omdat ze door buurtgenoten worden geholpen
 • bij uitvoering van een klus ontmoet je een buurtgenoot => eenzaamheid reductie
 • verlaging medische kosten : doordat een meer ervaren Croqqer de klus doet verklein de kan op ziekenhuis bezoek
 • verhoging leefgenot : minder bedeelden kunnen wat bijverdienen
 • verhogen kans op inclusie : doordat meerdere dwarsdoorsnedes van de samenleving elkaar ontmoeten
 • bouwen aan je zelfvertrouwen en CV : door het verzamelen van beoordelingen
 • stimuleren van lokale wijkeconomie

Sociale cohesie Croqqer levensgeluk Bcorp geluk mensen mens

CO2

CO2 reductie door:

 • local for local: hulp door buurtgenoten die lopend of op de fiets komen versus de Werkspot ZZP’er die ‘s ochtends om 6:30 zijn bus start om dan 90 km te rijden naar de klus. Lees hier vergelijk Croqqer en Werkspot
 • verlenging levensduur: door reparatie van apparaten i.p.v. deze weg te gooien (ook in samenwerking met het Repair Café)
 • consuminderen: de Croqqer neemt vaak klus materiaal en/of gereedschap mee zodat je niet alles zelf (vaak voor eenmalig gebruik) hoeft te kopen
 • met de Croqqer Klus Brigade: in een weekend een buurt- of verenigingshuis een tweede leven geven
 • vermindering interne verplaatsingen: door zoveel mogelijk gebruik van elektronische middelen als video-conferencing, Whatsapp en e-mail
 • gebruik van Open Source software componenten.

English

Improve the quality of life! Croqqer is a platform and local network to connect neighbours to share their time and talent in performing day-to-day tasks. In and around their homes – either paid, or as an exchange of tasks or voluntary task.

The platform and network of “real people” is rapidly expanding. In the Netherlands and other countries Croqqer proved to have a substantial social impact. This accelerates growth and builds trust. Croqqer fuels the current transition of society to a more sharing economy and empowered, participating citizens.

Getting your to-do’s done, pick-up a job which and when you like and meet nice people: that’s Croqqer!

As a Social Enterprise we are proud to be a BCorp.

Croqqer overall mission is to connect people in their neighborhood. This to create both economic and social value and therefore improve the quality of life – using technology to connect and focusing on humanity to unite.

Croqqer implements per city on a community-by-community basis a fine grained network of Community Managers, Ambassadors and Pioneers. They support and facilitate locals (both people to people and organizations to people) to share their time and talents supported by a state-of-the-art technology platform.

Croqqer klus klussen