MAEX - Maatschappelijke initiatieven beurs : Croqqer

MAEX

MAEX – een online platform voor sociale ondernemingen.

MAEX : Burgerinitiatieven en sociale ondernemingen – opgezet door burgers en ondernemende community’s – leveren een steeds grotere bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en zorgen voor nieuwe (lokale) economieën. Het is de missie van MAEX de kracht van onderop zichtbaar te maken en het samenspel tussen deze leefwereld (van initiatieven) en de systeemwereld (van overheid, bedrijfsleven en geld-/ geefsector) te bevorderen.

MAEX : Why

Wij geloven dat initiatieven uit de samenleving een krachtige sector vormen met nieuwe passende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, en dat deze ‘sector van onderop’ op dit moment onvoldoende wordt gewaardeerd en onvoldoende meedoet in de nieuwe economie.

MAEX : How

De maatschappelijke beurs MAEX is het platform dat de sector van burgerinitiatieven zichtbaar maakt, waarop maatschappelijke waarde wordt verhandeld, producten en diensten kunnen worden ingekocht, sociale return wordt ingevuld en donaties worden verstrekt. De beurs verbindt initiatieven en bedrijven, fondsen, overheid, kennisinstellingen en particulieren.

MAEX : What

MAEX is een online platform dat inzicht biedt in burgerinitiatieven en sociale ondernemingen. Ieder initiatief/onderneming heeft een eigen profiel, waar ze zelf zichtbaar kunnen maken wat ze doen, welke waarde ze voor hun doelgroep leveren, wie het mogelijk maken dat ze die waarde leveren. Daarnaast faciliteert MAEX in brede zin transacties tussen initiatieven en fondsen, vrijwilligersorganisaties, bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Zo kan via de MAEX geld gedoneerd worden of kunnen mensen aan initiatieven worden verbonden of kan een bedrijf via de MAEX impuls in een initiatief investeren. Ook kan maatschappelijke verantwoord worden ingekocht en social return worden ingezet.

Croqqer op MAEX