Noaber klaart de klus | Croqqer

Noaber klaart de klus

Dit artikel over de noabers van Croqqer stond in zowel de Gelderlander als in de Tubantia:

Artikel-Tubantia-11-1-2014-001

Noabers pakken graag een klus op

Noaberschop (Twents) of naoberschap (AchterhoeksDrents en Sallands) (Nederlands: nabuurschap) is een kleine sociale, overwegend agrarische gemeenschap van noabers (buren). Iedere noaber heeft in het noaberschap een zogenaamde noaberplicht. Dit is de verplichting de andere noabers desgewenst met raad en daad bij te staan.

Vanouds was het een heel ruime en intensieve vorm van burenhulp, die onontbeerlijk was voor de bewoners van boerderijen en in dorpen die niet kunnen rekenen op goede openbare voorzieningen. Het is vooral een begrip dat bekend is in de AchterhoekTwente en andere delen van Overijssel, in DrentheGroningen, maar is evenzeer in het westen van Duitsland te vinden (Grafschaft Bentheim en omgeving).

Plaatselijk wordt voor “noaberschap” ook het woord “noawas” gebruikt. Het woord “noawas” kan ook worden gebruikt om iemands hoedanigheid als “noaber” aan te duiden. Iemand kan dus noawas (niet “een naowas”) zijn.

Daarnaast heb je ook vaak de noaste noaber of noaste noawas, ook wel de eerste noaber. Dat is doorgaans de meest nabije buur. Dit is meestal diegene aan wiens kant jouw voordeur zit. Deze noaste noaber heeft een nog sterkere noaberplicht. Deze buur verzorgt jouw planten, post en soms zelfs je huisdieren als je op vakantie bent. Ook ondersteunt hij of zij in kleine zaken bij ziekte en bij overlijden en verzorgt of regelt hij uit naam van alle noabers voor een fruitmandrouwkransooievaarAbrahamSarahuwelijksboog of meiboom.