Stel je vraag, deel je talent op Croqqer : betaal voor je klus , ruil of zoek een vrijwilliger uit je buurt

Privacy en disclaimer

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens vinden wij erg belangrijk. Croqqer is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Gegeven de aard van de dienstverlening van Croqqer is het noodzakelijk is om bepaalde persoonsgegevens te openbaren. Het is daarom van groot belang dat je kennis neemt van en akkoord gaat met dit privacy statement.

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer je je bij Croqqer inschrijft (als klus Plaatser of Croqqer) worden persoonsgegevens verzameld die we nodig hebben voor onze dienstverlening en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan je verzoek om inschrijving. Van Croqqers worden verder de persoonsgegevens vastgelegd die nodig zijn om je aan een potentiële klus Plaatser te koppelen. Croqqer kan, om een volledige inschrijving te kunnen accepteren, aanvullende gegevens verlangen. De persoonsgegevens worden ook verwerkt om te kunnen innen bij de klus Plaatser en uit te betalen aan de Croqqer. De persoonsgegevens van zowel klus Plaatsers als Croqqers kunnen door Croqqer worden gebruikt voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om je nader te informeren over de dienstverlening van Croqqer of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Je e-mailadres zal hiervoor alleen met uw toestemming aan zorgvuldig geselecteerde organisaties ter beschikking worden gesteld. Indien je geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, of je e-mailadres wilt blokkeren hiervoor, stuur dan een bericht naar: info@croqqer.com.

Beoordelingen
Op de website van Croqqer komen fora voor waarin klus plaatsers de Croqqers v.v. op de uitvoering van de klussen beoordelen. Croqqer treedt niet in de feitelijke beoordeling of referentie, maar we behouden ons het recht voor om niet relevante, beledigende beoordelingen niet te plaatsen of na publicatie te verwijderen, of geheel of gedeeltelijk aan te passen, zonder voorafgaande mededeling aan de plaatser. Wanneer je een niet relevante of beledigende beoordeling aantreft kan je Croqqer verzoeken om deze te verwijderen. Croqqer zal een dergelijk verzoek naar redelijkheid en billijkheid uitvoeren.

Cookies
Croqqer gebruikt cookies. Wij bieden bepaalde functionaliteiten die alleen beschikbaar zijn door gebruik te maken van een cookie. Ook worden cookies gebruikt om advertenties op de verschillende websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen.
Je geeft zelf aan of je cookies accepteert of weigert of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst.

Beveiliging gegevens
Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures en -maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw en onze gegevens. Dit door de gegevens onder te brengen in een sterk beveiligd datacenter en gebruik te maken van encryptie technologie (versleutelen van informatie).

Croqqer en andere sites
Op de site treft je een aantal links aan naar andere websites. Croqqer kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement van de site die je bezoekt.

Wijzigingen
Croqqer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor het privacybeleid van Croqqer.

Disclaimer
Wij streven de uiterste zorg na ten aanzien van de inhoud van deze site maar kunnen niet instaan voor eventuele fouten en onvolledigheden. Croqqer aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Croqqer is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Mocht je naar aanleiding van onze website contact met ons op willen nemen mail dan naar info@croqqer.com.

Laatste wijziging: 01-05-2014

Croqqer klus klussen