SDG | Croqqer

SDG

SDG ofwel Sustainable Development Goals

Steeds meer organisaties (waaronder overheden en bedrijven) committeren zich aan de SDG’s (Sustainable Development Goals), 17 in VN-verband opgestelde doelen om te komen tot een socialere, duurzamere en inclusievere wereld. Maatschappelijke initiatieven leveren veel waarde op deze doelen, zo ook Croqqer.

De meeste initiatieven dragen bij aan een of meerdere van de 17 doelen (http://www.sdgnederland.nl/sdgs-2/).

Sociale waarde of SROI (Social Return On Investment) voor Croqqer uitgelegd

Croqqer faciliteert sociale interacties in buurten. Dit leidt tot een toename van de sociale cohesie tussen buren waardoor de kwaliteit van leven verbetert::

Social Impact SROI

Sociale waarde creëren

Naast het creëren van economische waarde, hebben deze interacties ook een sociale waarde. Deze waarde is gebaseerd op drie pijlers, met name:

 1. Gezondheidszorg
 2. Sociale welvaart
 3. Werkgelegenheid

De maatschappelijke meerwaarde van Croqqer is grondig beoordeeld in het Croqqer Social Impact Model, zoals hieronder verder beschreven:

Social Impact SROI Benefit Logic

Social Value: benefit logic

Besparingen op de gezondheidszorg: Croqqer realiseert besparingen op de gezondheidszorg in verband met de vergrijzing, veiligheid en eenzaamheid. De vergrijzende bevolking zal de vraag naar gezondheidszorg vergroten. Als zodanig worden ouderen gestimuleerd om langer thuis te blijven wonen. Dit verhoogt de behoefte aan zorg in en rond het huis.

Croqqer faciliteert deze behoefte:

 • verbetering van zelfredzaamheid, uitgebreid wonen thuis
 • op maat gemaakte uitbreiding van bestaande gezondheidszorgdiensten

Doe-het-zelf (doe-het-zelf) activiteiten leiden jaarlijks tot 200.000 gewonden, waarvan het merendeel mensen betreft met weinig of geen ervaring. Bovendien raken veel ouderen jaarlijks gewond bij het uitvoeren van huishoudelijke taken.

Croqqer biedt:

 • ervaren uitvoerders van taken, die de verwondingen bij doe-het-zelf-taken zullen verminderen
 • ondersteuning voor oudere huishoudens, die ongelukken voorkomen

Eenzame mensen maken gemiddeld meer gebruik van gezondheidszorg. Bijna 40% van de volwassen bevolking voelt zich tot op zekere hoogte eenzaam. Daarom wordt dit momenteel erkend als een sociaal probleem.

Croqqer biedt:

 • Sociaal contact, afnemende gevoelens van eenzaamheid
 • Lokale netwerken, verbetering van sociale cohesie
 • Maatschappelijk welzijn: er bestaat een duidelijke relatie tussen milieu en gezondheid.

Naast de fysieke aspecten zijn sociale aspecten van invloed op het milieu en vervolgens op de gezondheid en de kwaliteit van het leven.

Croqqer biedt:

 • sociale interacties die leiden tot meer sociale cohesie en een hogere kwaliteit van leven
 • niet alleen een digitale ontmoetingsplaats, maar ook een fysieke ontmoetingsplaats: Croqqer-bijeenkomsten.

Hierdoor veroorzaakt:

 • besparing op onderhoud van de openbare ruimte
 • verbeterde beveiliging
 • besparingen van gemeenschap en welzijn
 • inkomsten voor lokale clubs en buurthuizen

Werkgelegenheid: ten slotte biedt Croqqer werk aan personen die anders (gedeeltelijk) afhankelijk zouden zijn geweest van de sociale zekerheid. Croqqer biedt de kans om kennis en ervaring op te doen, wat het zelfvertrouwen, de zelfwaarde en de kansen op werk vergroot. Croqqer laat mensen actief deelnemen aan de samenleving.

Dit houdt in:

 • kennis en ervaring op doen, leidend tot een verbeterde banenmarktpositie
 • een alternatief voor bestaande re-integratie- en activeringsprogramma’s van de overheid

DE WARE WINST (SOCIALE WAARDE, SDG & SROI)

Sociale waarde koppelen aan sociale impact

Croqqer startte een meting van de sociale impact. Het laat zien dat Croqqer voor elke Croqqer-taak met een waarde van 1,00 € een sociale waarde realiseert in het bereik van 0,83 € tot 4,00 €. Onze Social Impact-analyse werd onderbouwd door een onderzoek van de grootste Nederlandse verzekeringsmaatschappij: Achmea. Zij gaven de in Den Haag gevestigde True Price Foundation opdracht onderzoek te doen naar de maatschappelijke waardecreatie van vier snelgroeiende Nederlandse en deeleconomieplatforms Croqqer, SnappCar, Thuisafgehaald en Peerby.

Uitgevoerd in februari 2015, onthult de studie (http://trueprice.org/case-achmea/) dat deze vier initiatieven samen een maatschappelijke waarde van € 4 miljoen in het eerste jaar creëerden dankzij meer en betere sociale relaties tussen mensen, meer autonomie en gezondheid.

De Bocconi Universiteit in Milaan voerde een soortgelijk onderzoek uit met de volgende uitkomst:

SROI Social Return On Investement

SROI of Croqqer

Croqqer